YayText

Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. Lumikha ng s̶t̶r̶i̶k̶e̶t̶h̶r̶o̶u̶g̶h̶ para sa Facebook, Twitter, at sa kung saan man.

Ang sangkap na ito ay nakakalikha ng tekstong strikethrough (p̵a̵r̵a̵n̵g̵ ̵g̵a̵n̵i̵t̵o̵), na pwede mong maicopy at past sa iyong Facebook, Twitter, YouTube, SMS,atbp. Ang tekstong strikethrough ay madalas ginagamit upang ipakita ang pagbabago o rebisyon, kung saan ay nanaisin mong maiwan ang orihinal na teksto para sa ngalan ng pagkaaninaw, o kaya e buong pagsiwalat. Ang font na istilong ito ay maari ring gamitin para mag strike-out ng mga mali, maging tumbalik, o upang linyahan ang mga nagawa na sa listahan ng todo.

Habang ang tekstong sangkap naito ay lumilikha ng mga kaparehas na teksto mula sa pag gamit ng HTML <strike> tag o ang CSS attribute text-decoration: line-through, ito'y hindi -- ang sangkap na ito ay lumilikha ng unicode.

Teksto mo
Maikling strikethrough
Mahabang strikethrough
Tilde na strikethrough

Pasilip: Maikling strikethrough Mahabang strikethrough Tilde na strikethrough

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Maikling strikethrough top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Mahabang strikethrough top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Tilde na strikethrough top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie