YayText

Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. █ ████ ██ ███████. Naka-redact.

Ang pag redact ay ang pag takip o pag itim ng mga porsyon ng teksto. Halimbawa, pagtanggal ng mga personal na , sensitibo, o lihim na impormasyon mula sa isang dokumento. Ang unicode na sangkap ng tekstong ito ay nakakapagtakip sa iyong teksto, magmumukhang censored na bagay ang iyong update na para kang may isang NSA o CIA na dokumento.

Teksto mo
Lihim

Pasilip: Lihim

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Lihim top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie