YayText

Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. C͛r͛a͛s͛h͛ ͛B͛a͛n͛g͛!͛!͛!͛. Nakakakilabot na tekstong kidlat!

Ang sangkap na ito ay gumagamit ng unicode upang magkaroon ng kidlat na simbolo sa ibabaw ng iyong teksto na (p͛a͛r͛a͛n͛g͛ ͛g͛a͛n͛i͛t͛o͛!͛). Pwede mo itong tekstong kidlat na ilipat sa iyong mensaheng status sa Facebook, mga tweet, at mga text message. Maari mo ring gamitin ang tekstong kidlat na ito upang mas magmukhang maingay ang teksto mo, baliw, grabe, o mabagyo.⚡

Teksto mo
Kidlat sa ibabaw

Pasilip: Kidlat sa ibabaw

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Kidlat sa ibabaw top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie