YayText

Paano ako magsusulat ng bold sa twitter?

Pangkalahatang Kita

Ang gabay na ito ay nagtuturo kung paano magagamit ang tekstong bold sa iba't ibang mga lugar sa Twitter, kasama na rito ang: mga tweet, mga DM (direktang mensahe), at sa iyong Twitter profile. Ang pag gamit ng tekstong bold sa Twitter ay isang bukod tanging paraan upang mabigyang diin ang mga salita at mga pararila, upang maipahayag ang sarili, o gusto lamang magpakasaaya.

Ang twitter ay walang nakapaloob na paraan upang makagawa ng tekstong bold. Kaya upang makagawa ng tekstong bold sa twitter, kailangan mong bumuo ng unicode na tekstong bold. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano bumuo ng tekstong bold na unicode na gagamitan ng YayText na generator ng bold na teksto.

Isang babala: habang ang marami sa mga tao ay hindi nag kakaproblema sa pag tingin sa iyong unicode na tekstong bold, ang ibang mga browser at mga plataporma ay maaring hindi makita ang iyong gawa. Ang mga gumagamit na hindi na kakakita ng mga unicode na teksto ay makikita lamang ang default ng kanilang sistema pamalit na karakter (madalas mga kahon o mga pananong) ang lumalabas.


Bold sa mga Tweet

 • Step 1: Isulat ang iyong tweet

  Isulat mo lang ang iyong teksto ng normal. Wag mo muna pindutin ang post!

 • Step 2: Gawin mo ang tekstong bold mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng espisipikong istilo na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong tweet

  Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang. Minsan, ang mga karakter na unicode na nilikha ng Yaytext na karakter ay nabibilang ng higit pa sa isang karakter pagkadating sa hangganan ng karakter sa Twitter. Tingnang muli ng doble ang iyong post kung ito'y nakapaloob parin sa hangganan ng karakter sa Twitter.

 • Step 4: Tapos ka na

  Nagawa mo, apir! Ang tweet mo ay mayroon nang tekstong bold!


Bold sa mga DM

 • Step 1: Isulat mo ang iyong Direktang Mensahe

  Isulat ang iyong DM, wag mo muna pindutin ang send!

 • Step 2: Kunin mo ang tekstong bold mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilo na gusto mong gamitin. Ang teksto mong bold ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong DM

  Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Nagawa mo, apir! Ang tweet mo ay mayroon nang tekstong bold!


Bold sa iyong profile

 • Step 1: I-edit ang iyong profile

  I-edit  ang iyong profile sa twitter sa normal na paraan. Wag mo munang pindutin ang save!

 • Step 2: Kunin mo ang tekstong bold mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong bold. Ilapag ang tekstong gusto mong maging bold sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilo na gusto mong gamitin. Ang istilo mo ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong profile

  Bumalik sa profile editing na lugar. Ngayon pwede mo nang ipaste ang tekstong bold na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Woohoo! Ang iyong twitter profile ay may tekstong bold na!