YayText

Sobrang astig na mahika ng unicode sa teksto. Oh kamusta ka dyan Mᴀʟɪɪᴛ ɴᴀ ᴄᴀᴘɪᴛᴀʟ ɴᴀ ʟᴇᴛʀᴀ!

Ang small caps na istilong ito ay gumagamit ng unicode upang ang Facebook post mo, mga tweet, at mga komento ay mas maglukang pormal (ᴘᴀʀᴀɴɢ ɢᴀɴɪᴛᴏ). Magagamit mo ang small cap sa pag tweet ng mga imbitasyon sa kasal o para sa pag istilo ng mga teksto na para bang ito'y naka ukit sa isang gusali🏛.

Ang istilong ito ay nakakapaglikha ng epektong malapit sa font-variant: small-caps CSS property, kaso, ang istilong ito ay maaring maicopy at paste sa mga email, social network na mga post, mga mensahe sa teks, atbp. dahil ito ay nilikha gamit ang Unicode. Ang mga glyph na nallikha gamit ang istilong ito ay gumagait ng mga hugis na mukhang upperccase, pero ang mga taas netong mga karakter ay parehas sa taas ng mga lowercase na karakter.

Teksto mo
Small caps (magandang 'F')
Small caps (compatible na 'F')

Pasilip: Small caps (magandang 'F')

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Small caps (magandang 'F') top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Small caps (compatible na 'F') top