YayText

Paano ba ako makakagawa ng strikethrough na teksto sa Facebook?

Pangkalahatang Kita

Ang gabay na ito ay nag tuturo kung pano makagawa ng mga strikethrough na teksto sa iba't ibang mga lugar sa Facebook, kasama na rito ang: mga posts, mga kumento, mga note, sa iyong profile, at sa Messenger chat. Maraming mga rason kung bakit mo gugustuhin na mag strikethrough sa mga teksto: upang magpakita ng inedit o rebisyon, upang itama ang mali, linyahan ang mga nagawa na sa todo list, o gusto mo lang magpatawa.

Ang Facebook ay walang nakapaloob na paraan upang makapag linya sa teksto (pwera nalang sa Notes). Kaya upang makapaglinya ng teksto sa Facebook, kailangan mong bumuo ng unicode. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano bumuo ngstrikethrough na unicode na gagamitan ng YayText na generator ng strikethrough na teksto.

Isang babala: habang ang marami sa mga tao ay hindi nag kakaproblema sa pag tingin sa iyong unicode na strikethrough, ang ibang mga browser at mga plataporma (tulad ng mga ibang bersyon ng Android) ay maaring hindi makita ang iyong gawa. Ang mga gumagamit na hindi na kakakita ng mga unicode na teksto ay makikita lamang ang default ng kanilang sistema pamalit na karakter (madalas mga kahon o mga pananong) ang lumalabas. Ang mga kahon na ito ay maaring magpakita sa gitna ng mga letra, o kaya'y mapalitan mismo ang mga letra.


Strikethrough sa mga Facebook posts

 • Step 1: Isulat ang iyong post

  Buuin mo ang post mo sa paraang nakagawian... Wag mo muna pindutin ang post!

 • Step 2: Likhain ang iyong tekstong strikethrough

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough. Ilapag ang tekstong gusto mong malinyahan sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong strikethrough na gusto mong gamitin. Ang teksto mong may istilo ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong post

  Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Nagawa mo, apir! Ang post mo ay mayroon nang istilong strikethrough!


Strikethrough sa higanteng background na mga post

 • Step 1: Isulat ang iyong post

  Mga post na may kakaunting karakter ay madalas idinidisplay sa malaking sukat ng letra. Makakapili ka ng disenyo o kulay na nais mo. Isulat mo lamang ang iyong teksto ng normal mong gawa. Iklian mo lang ito upang mas malaki ang sukat na iyong makikita. Wag mo muna pindutin ang post!

 • Step 2: Kunin mo ang tekstong strikethrough mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough . Ilapag ang tekstong gusto mong linyahan sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong gusto mong gamitin. Ang teksto mong strikethrough ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong post

  Bumalik sa iyong Facebook post at ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Woohoo! Ang iyong malaking Facebook post ay naka strikethrough na ang teksto!


Strikethrough sa mga komento

 • Step 1: Isulat ang iyong komento

  Isulat mo lang ang iyong komento ng normal. Wag mo muna ipost!

 • Step 2: Kunin mo ang tekstong strikethrough mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough . Ilapag ang tekstong gusto mong maglagay ng linya sa gitnasa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong strikethrough na gusto mong gamitin. Ang istilo ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter..

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong komento

  Bumalik sa iyong komento at ipaste ang strikethrough na font na kinopya mo sa nakalipas na hakbang. Ngayon pwede mo na itong ipost!

 • Step 4: Tapos ka na

  Woohoo! Ang iyong komento ay naka strikethrough na!


Strikethrough sa iyong Facebook profile

 • Step 1: I-edit ang iyong profile

 • Step 2: Kunin ang iyong tekstong strikethrough mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough . Ilapag ang tekstong gusto mong ma strikethrough sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong espesipiko na gusto mong gamitin. Ang teksto mong strikethrough ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong profile

  Bumalik sa iyong profile post at ipaste ang tekstong naistiluhan na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Hoy, tingnan mo! Ang iyong profile ay may strikethrough na!


Strikethrough sa iyong Facebook Messenger

 • Step 1: Isulat ang iyong mensahe

  Isulat ang iyong mensahe sa normal na paraan. Wag mo munang ipost!

 • Step 2: Kunin ang iyong tekstong strikethrough

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough. Ilapag ang tekstong gusto mong maging strikethrough sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong pang ekis na gusto mong gamitin. Ang teksto mo ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter..

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong mensahe

  Bumalik sa iyong mensahe at ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  At... yang iyong mensahe ay may tekstong strikethrough na!