YayText

Paano ako magsusulat ng strikethrough sa twitter?

Pangkalahatang Kita

Ang gabay na ito ay nagtuturo kung paano magagamit ang tekstong strikethrough sa iba't ibang mga lugar sa Twitter, kasama na rito ang: mga tweet, mga DM (direktang mensahe), at sa iyong Twitter profile. Magagamit mo ang tekstong strikethrough sa Twitter upang mag ekis ng mga salit -- halimbawa ay kung gusto mo mag bigay ng koreksyon, mag linya ng nagawa mo na sa listahan, o maging patumbalik lamang.

Ang Twitter ay walang nakapaloob na paraan upang makapag linya sa teksto. Kaya upang makapaglinya ng teksto sa Twitter, kailangan mong bumuo ng unicode. Ang gabay na ito ay magpapakita sa iyo kung paano bumuo ng strikethrough na unicode na gagamitan ng YayText na generator ng tekstong strikethrough.

Isang babala: habang ang marami sa mga tao ay hindi nag kakaproblema sa pag tingin sa iyong unicode na strikethrough, ang ibang mga browser at mga plataporma (tulad ng mga ibang bersyon ng Android) ay maaring hindi makita ang iyong gawa. Ang mga gumagamit na hindi na kakakita ng mga unicode na teksto ay makikita lamang ang default ng kanilang sistema pamalit na karakter (madalas mga kahon o mga pananong) ang lumalabas. Ang mga kahon na ito ay maaring magpakita sa gitna ng mga letra, o kaya'y mapalitan mismo ang mga letra.


Strikethrough sa mga Tweet

 • Step 1: Isulat ang iyong Tweet

  Isulat mo lang ang iyong tweet ng normal... Wag mo muna pindutin ang post!

 • Step 2: Likhain ang iyong tekstong strikethrough

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough. Ilapag ang tekstong gusto mong malinyahan sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong strikethrough na gusto mong gamitin. Ang teksto mong may istilo ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong post

  Bumalik sa iyong post at ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa nakalipas na hakbang. Minsan, ang mga karakter na unicode na nilikha ng Yaytext na karakter ay nabibilang ng higit pa sa isang karakter pagkadating sa hangganan ng karakter sa Twitter. Tingnang muli ng doble ang iyong post kung ito'y nakapaloob parin sa hangganan ng karakter sa Twitter.

 • Step 4: Tapos ka na

  Nagawa mo, apir! Ang tweet mo ay mayroon nang istilong strikethrough!


Strikethrough sa mga DM

 • Step 1: Isulat mo ang iyong direktang mensahe

  Isulat ang iyong DM, wag mo muna pindutin ang send!

 • Step 2: Kunin mo ang tekstong strikethrough mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough. Ilapag ang tekstong gusto mong linyahan sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" n button sa tabi ng istilong gusto mong gamitin. Ang teksto mong strikethrough ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong DM

  Bumalik sa iyong Twitter at ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa nakalipas na hakbang.

 • Step 4: Tapos ka na

  Woohoo! Ang Twitter DM mo ay mayroon nang tekstong strikethrough!


Strikethrough sa iyong profile

 • Step 1: I-edit ang iyong profile

  I-edit ang iyong profile sa twitter sa normal na paraan. Wag mo munang pindutin ang save!

 • Step 2: Kunin ang iyong tekstong strikethrough mo

  Sa bagong tab, mag bukas ng YayText na lumilikha ng tekstong strikethrough. Ilapag ang tekstong gusto mong ma strikethrough sa kahong "Your Text". Sunod ay pindutin ang "copy" na button sa tabi ng istilong espesipiko na gusto mong gamitin. Ang teksto mong strikethrough ay makokopya na sa ngayon sa clipboard ng iyong kompyuter.

 • Step 3: Palitan ang teksto sa iyong profile

  Bumalik sa profile editing na lugar. Ngayon pwede mo nang ipaste ang tekstong strikethrough na kinopya mo sa step 2.

 • Step 4: Tapos ka na

  Woohoo! Ang iyong twitter bio ay may tekstong strikethrough na!