YayText

Văn bản unicode cực ngầu. chữ ʳᵃ̂́ᵗrấtᵣấₜ nhỏ

Công cụ này tạo ra các văn bản chữ nhỏ để bạn có thể dán vào Facebook, Twitter, Reddit, YouTube, etc. Có hai loại phông chữ nhỏ mà bạn có thể tạo ra với công cụ này: superscript, đi lên trên văn bản thường và subscript, đi xuống dưới văn bản thường.

Sử dụng các ký tự nhỏ này để thể hiện đang thì thầm, nói với giọng the thé hoặc chỉ để làm cho nội dung của bạn trở nên ngầu hơn.

Văn bản của bạn
Superscript
Subscript