YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Monospace aka. fixed-width

Sử dụng công cụ monospace để sửa khoảng cách giữa các kí tự trong văn bản và sao chép vào Facebook, Twitter, SMS, etc. Phông chữ Monospace có thể mô phỏng kiểu chữ trên máy đánh chữ hoặc thiết bị máy tính. Chúng rất hữu ích khi hiển thị dữ liệu dạng bảng (như trong bảng tính) nếu bạn muốn dàn đều các cột.

Văn bản của bạn
Monospace