YayText

Văn bản unicode cực ngầu. cͨhͪữ tͭrͬên cͨhͪữ, tͭuͧyệtͭ đỉnhͪ!

Công cụ này tạo ra các văn bản vô cùng độc đáo (vͮí dͩụ ) với hàng chữ nhỏ ở trên hàng chữ lớn. Kiểu "mini-me" đặt phiên bản tương tự nhưng nhỏ hơn của mỗi chữ trên chữ lớn (như thế này: hͪiͥ). Kiểu "stacked" đặt các chữ cái khác nhau trên mỗi chữ thường để tạo ra cụm từ nhỏ (như thế này: cͨáͪcàᵒ ᵇạⁿ). Các kiểu này có thể được dùng để nhận mạnh vào các chữ cái hoặc từ cụ thể, tạo ra cảm giác như nhìn vào một người đang nói lắp hoặc để tạo ra các cụm từ và kí tự độc đáo. Bạn có thể sao chép và dán các văn bản này vào Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SMS, vân vân. Lưu ý: Có một số chữ cái không khả dụng ở cỡ nhỏ. Các chữ nhỏ sẽ hiển thị đẹp nhất trên các chữ "a", "c", "d", "e", "h", "i", "m", "o", "r", "t", "u", "v", và "x".

Văn bản của bạn
Mini-me
Mini superscript
Chữ chồng mini

Xem trước: Mini-me

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Mini-me top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Mini superscript top
Chữ chồng mini top