YayText

Văn bản unicode cực ngầu. 𝕭𝖔𝖔𝖒. Sử dụng phông chữ gothic / blackletter / phông chữ Anh cổ trên Twitter, Facebook và hơn thế nữa.

Blackletter, hay còn được biết đến dưới cái tên chữ Anh cổ hoặc chữ Gothic là kiểu chữ được các nước ngôn ngữ Châu Âu sử dụng vào đầu thế kỉ 12. Kiểu chữ này hầu hết được sử dụng vào mục đích trang tí, ví dụ như để tạo cảm giác cổ điển và cũ kỹ. Ngoài ra, phông chữ này còn có thể được dùng để tạo ra cảm giác dữ dội như trong dòng nhạc heavy metal. Công cụ chữ unicode này có thể tạo ra văn bản blackletter theo kiểu Fraktur để bạn sao chép vào Facebook và tin nhắn trên Twitter cũng như bình luận YouTube và tin nhắn riêng, vân vân.

Văn bản của bạn
Fraktur
Fraktur đậm

Xem trước: Fraktur Fraktur đậm

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Fraktur top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Fraktur đậm top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie