YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Ô xin chào các chữ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏᴀ ɴʜᴏ̉

Kiểu chữ small cap này khiến bài đăng Facebook, tweet, và bình luận của bạn trở nên trang trọng hơn (ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ). Bạn có thể sử dụng chữ viết hoa nhỏ khi tweet mời dự đám cưới hoặc trang trí cho văn bản, giúp vản bản trông giống như được khắc.

Kiểu chữ này tạo ra hiệu ứng tương tự font-variant: small-caps được tạo ra từ thuộc tính CSS, tuy nhiên kiểu chữ này có thể được sao chép và dán vào emails, bài đăng trên mạng xã hội, tin nhắn văn bản, vân vân do được tạo ra từ Unicode. Các ký tự được tạo ra phong cách này trông giống như chữ in hoa nhưng chiều cao của các ký tự tương ứng với chữ thường.

Văn bản của bạn
Viết hoa nhỏ (chữ 'F' cách điệu)
Viết hoa nhỏ (chữ 'F' tương ứng)

Xem trước: Viết hoa nhỏ (chữ 'F' cách điệu)

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Viết hoa nhỏ (chữ 'F' cách điệu) top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Viết hoa nhỏ (chữ 'F' tương ứng) top