YayText

Văn bản unicode cực ngầu. ͛B͛a͛n͛g͛!͛!͛!͛. Chữ sấm sét cực ngầu!

Công cụ này sử dụng unicode để đặt biểu tượng tia sét lên trên văn bản của bạn (n͛h͛ư͛ ͛t͛h͛ế͛ ͛n͛à͛y͛!). Bạn có thể sao chép văn bản tia sét này vào trạng thái Facebook, tweets và tin nhắn văn bản. Bạn có thể dùng văn bản tia sét để làm cho văn bản của bạn trở nên ồn ào, điên rồ, cuồng nhiệt và dữ dội như cơn bão! ⚡

Văn bản của bạn
Tia sét bên trên

Xem trước: Tia sét bên trên

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Tia sét bên trên top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie