YayText

Làm thế nào viết chữ đậm trên Twitter?

Tổng quan

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách bôi đậm chữ ở một số nơi trên Twitter, bao gồm: tweet, DM (tin nhắn trực tiếp) và hồ sơ Twitter của bạn. Dùng chữ bôi đậm trên Twitter là một cách độc đáo để nhấn mạnh chữ và câu nói, giúp thể hiện bản thân hoặc đơn giản là để cho vui.

Twitter không hỗ trợ trực tiếp việc bôi đậm chữ. Do đó, để bôi đậm chữ trên Twitter, bạn cần dùng công cụ bôi đậm chữ unicode. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra chữ bôi đậm bằng công cụ bôi đậm chữ của YayText.

Cảnh báo: thông thường đa số người dùng sẽ không gặp lỗi khi xem chữ unicode in đậm của bạn, nhưng vẫn sẽ có một số trình duyệt và nền tảng (như một vài phiên bản Android) có thể gặp lỗi. Thay vào đó, những người dùng không thể xem được chữ Unicode bôi đậm sẽ nhìn thấy ký tự thay thế mặc định của hệ thống (thường là ô vuông hoặc dấu chấm hỏi).


Bôi đậm Tweet

 • Bước 1: Viết Tweet

  Soạn nội dung tweet như thường... nhưng đừng vội đăng!

 • Bước 2: Bôi đậm chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ bôi đậm chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn bôi đậm vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ đậm mà bạn thích. Nội dung chữ in đậm của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong Tweet

  Quay trở lại bài viết và paste nội dung bôi đậm đã được tạo ở bước trên. Đôi khi các kí tự unicode được tạo bởi YayText được tính nhiều hơn 1 cho một kí tự trong giới hạn chữ của Twitter. Nhớ kiểm tra lại xem bài viết của bạn có đủ số lượng chữ yêu cầu hay không.

 • Bước 4: Hoàn thành

  Hoan hô, xong rồi! Giờ thì tweet của bạn đã có chữ bôi đậm


Bôi đậm trong tin nhắn

 • Bước 1: Viết tin nhắn

  Viết tin nhắn nhưng đừng vội gửi ngay!

 • Bước 2: Bôi đậm chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ bôi đậm chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn bôi đậm vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ đậm mà bạn thích. Nội dung chữ in đậm của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong tin nhắn

  Quay trở lại Twitter và paste nội dung bôi đậm đầy phong cách đã được tạo ra trước đó

 • Bước 4: Hoàn thành

  Tuyệt! Tin nhắn Twitter của bạn giờ đã được bôi đậm!


Bôi đậm hồ sơ

 • Bước 1: Chỉnh sửa hồ sơ

  Sửa hồ sơ Twitter như thường nhưng đừng lưu ngay nhé!

 • Bước 2: Bôi đậm chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ bôi đậm chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn bôi đậm vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ đậm mà bạn thích. Nội dung chữ in đậm của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong hồ sơ

  Quay lại mục chỉnh sửa hồ sơ và paste nội dung được bôi đậm.

 • Bước 4: Hoàn thành

  Tuyệt vời! Hồ sơ Twitter của bạn đã được bôi đậm!