YayText

Làm thế nào để viết chữ nghiêng trên Twitter?

Tổng quan

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn in nghiêng chữ ở một số nơi trên Twitter, bao gồm: tweet, DM (tin nhắn trực tiếp) và hồ sơ Twitter của bạn. Bạn có thể dùng chữ in nghiêng để làm nổi bật tên sách và tên phim, nhấn mạnh ý quan trọng, làm nổi bật một số câu từ, truyền tải ý chính của các mẩu truyện vui, v.v...

Twitter không hỗ trợ trực tiếp việc in nghiêng chữ. Do đó, để tạo chữ nghiêng trên Twitter, bạn cần dùng công cụ in nghiêng chữ unicode. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra chữ nghiêng bằng công cụ in nghiêng chữ của YayText.

Cảnh báo: thông thường đa số người dùng sẽ không gặp lỗi khi xem chữ unicode in nghiêng của bạn, nhưng vẫn sẽ có một số trình duyệt và nền tảng (như một vài phiên bản Android) có thể gặp lỗi. Thay vào đó, những người dùng không thể xem được chữ Unicode in nghiêng sẽ nhìn thấy ký tự thay thế mặc định của hệ thống (thường là ô vuông hoặc dấu chấm hỏi).


In nghiêng chữ Tweet

 • Bước 1: Viết Tweet

  Soạn nội dung tweet như thường... nhưng đừng vội đăng!

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong Tweet

  Quay trở lại bài viết và paste nội dung in nghiêng đã được tạo ở bước trên. Đôi khi các kí tự unicode được tạo bởi YayText được tính nhiều hơn 1 cho một kí tự trong giới hạn chữ của Twitter. Nhớ kiểm tra lại xem bài viết của bạn có đủ số lượng chữ yêu cầu hay không.

 • Bước 4: Hoàn thành

  Xong rồi! Tweet của bạn giờ đã có chữ in nghiêng!


In nghiêng chữ tin nhắn

 • Bước 1: Viết tin nhắn

  Viết tin nhắn nhưng đừng vội gửi nhé!

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong tin nhắn

  Quay trở lại Twitter và paste nội dung in nghiêng đã được tạo ra trước đó

 • Bước 4: Hoàn thành

  Tuyệt! Tin nhắn Twitter của bạn đã được in nghiêng!


In nghiêng hồ sơ

 • Bước 1: Chỉnh sửa hồ sơ

  Sửa hồ sơ Twitter như thường nhưng đừng vội lưu!

 • Bước 2: In nghiêng chữ

  Trong một tab mới, mở công cụ in nghiêng chữ YayText. Nhập vào nội dung bạn muốn in nghiêng vào ô “Your Text”. Bấm vào nút “copy” bên cạnh dạng chữ nghiêng mà bạn thích. Nội dung chữ nghiêng của bạn sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm.

 • Bước 3: Thay thế chữ trong Hồ sơ

  Quay lại mục chỉnh sửa hồ sơ và paste nội dung được in nghiêng trong Bước 2.

 • Bước 4: Hoàn thành

  Tuyệt quá! Hồ sơ Twitter của bạn được in nghiêng rồi!