YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Tạo ra chữ g̵ạ̵c̵h̵ ̵n̵g̵a̵n̵g̵ trên Facebook, Twitter và mọi nơi khác.

Công cụ này tạo ra văn bản gạch ngang (t̵h̵ế̵ ̵n̵à̵y̵), để bạn có thể sao chép / dán vào Facebook, Twitter, YouTube, SMS, vân vân. Văn bản gạch ngang thường được dùng để lưu ý đã xem hoặc chỉnh sửa, khi bạn muốn để lại văn bản gốc để giữ nguyên tính minh bạch và công khai. Phông chữ này cũng có thể được dùng để gạch lỗi, châm biếm hoặc gạch các việc đã làm trong danh sách.

Mặc dù công cụ này tạo ra chữ giống như khi sử dụng HTML <strike> hoặc thuộc tính CSS trang-trí-chữ: gạch-ngang, trên thực tế là không phải, công cụ này sử dụng unicode.

Văn bản của bạn
Gach ngang nét ngắn
Gạch ngang nét dài
Gạch ngang nét uốn

Xem trước: Gach ngang nét ngắn Gạch ngang nét dài Gạch ngang nét uốn

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Gach ngang nét ngắn top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Gạch ngang nét dài top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Gạch ngang nét uốn top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie