YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Xiên chéo v̷ă̷n̷ ̷b̷ả̷n̷ trênFacebook, Twitter và mọi nơi khác.

Công cụ này tạo ra các xiên chéo trên văn bản của bạn, sử dụng unicode. Các xiên chéo trông như thế n̷à̷y̷ hoặc thế n̸à̸y̸. Bạn có thể sử dụng chữ xiên trên Facebook và Twitter, tin nhắn riêng, bình luận, vân vân. Chữ với xiên chéo thể hiện rằng văn bản đã được chỉnh sửa, xem xét hoặc xóa.

Văn bản của bạn
Xiên ngắn
Xiên dài

Xem trước: Xiên ngắn Xiên dài

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Xiên ngắn top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Xiên dài top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie