YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Tạo biểu tượng ✌nháy nháy✌ trên Facebook, Twitter và mọi nơi khác.

Công cụ này giúp tạo ra biểu tượng hai nháy bên cạnh chữ của bạn (✌thế✌ ✌này✌), để bạn có thể sao chép / dán vào Facebook, Twitter, YouTube, SMS, vân vân. Biểu tượng hai nháy thường được dùng để móc mỉa, bày tỏ rằng bạn không đồng tính với quan điểm của một ai đó hoặc để ngấm ngầm bình luận về một chủ đề.

Văn bản của bạn
Nháy nháy