YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Tạo chữ 𝓋𝒾ℯ̂́𝓉 𝓉𝒶𝓎 trên Facebook, Twitter và hơn thế nữa. Ký tay mỗi dòng Tweet của bạn. 𝒞𝒽𝒶̂𝓃 𝓉𝒽𝒶̀𝓃𝒽 𝒸𝒶̉𝓂 ℴ̛𝓃, YayText ❤️

Công cụ này tạo ra văn bản chữ viết tay trang trọng, mềm mại (𝓃𝒽𝓊̛ 𝓉𝒽ℯ̂́ 𝓃𝒶̀𝓎) để bạn có thể sao chép và dán vào trạng thái trênFacebook, Twitter, tin nhắn, bình luận YouTube, vân vân. Phông chữ này có thể được dùng để mô phỏng phông chữ viết tay của người hoặc các văn bản trang trọng.

Văn bản của bạn
Chữ viết tay
Chữ viết tay in đậm

Xem trước: Chữ viết tay Chữ viết tay in đậm

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Chữ viết tay top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Chữ viết tay in đậm top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie