YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Sử dụng chữ viền kép 𝕠𝕦𝕥𝕝𝕚𝕟𝕖 (chữ viết bảng) trên Facebook, Twitter và hơn thế nữa.

Kiểu chữ in đậm này bắt nguồn từ phương pháp tạo ra kiểu chữ đậm nét như khi viết trên bảng hoặc trong máy đánh chữ (𝕟𝕙𝕦̛ 𝕥𝕙𝕖̂́ 𝕟𝕒̀𝕪). Kiểu phông chữ phác thảo độc đáo này có thể được sử dụng để làm cho văn bản của bạn trở nênnổi bật. Nhờ được tạo ra bằng unicode, bạn có thể dán văn bản theo phong cách này vào Facebook hoặc Twitter để làm cho bài đăng của bạn trông giống như được đổ bóng hoặc viền nét trong.

Văn bản của bạn
Viền kép

Xem trước: Viền kép

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Viền kép top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie