YayText

Văn bản unicode cực ngầu. B⃟L⃟I⃟N⃟G⃟ B⃟L⃟I⃟N⃟G⃟... KIM CƯƠNG🔷💎

Công cụ này tạo ra chữ bên trong các hình kim cương để bạn có thể sao-chép-và-dán. Các kí tự này có thể được dùng khi cập nhật trạng thái Facebook hoặc Twitter, email và mọi nơi khác. Bạn có thể sử dụng văn bản chữ kim cương để biểu lộ sự phấn khích, sự chúc mừng hoặc là sự sang chảnh?!

Văn bản của bạn
Kim cương

Xem trước: Kim cương

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Kim cương top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie