YayText

Văn bản unicode cực ngầu. k⃠h⃠ô⃠n⃠g⃠ đ⃠ư⃠ợ⃠c⃠ v⃠à⃠o⃠

Công cụ này tạo ra các biểu tượng có "hình tròn bị xuyên qua" trên văn bản (n⃠h⃠ư⃠ t⃠h⃠ế⃠ n⃠à⃠y⃠). Sử dụng công cụ này trong các khuyến cáo, cảnh báo và các luật cấm của bạn. Bạn có thể sao chép và dán các biểu tượng trên Facebook, Twitter, YouTube, email, etc. Rất hợp với biểu tượng "cấm vào". 🚫

Văn bản của bạn
Không được vào

Xem trước: Không được vào

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Không được vào top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie