YayText

Làm thế nào để chỉnh sửa văn bản với YayText

YayText là công cụ tạo kiểu văn bản trực tuyến. Văn bản được tạo ra bởi YayText có thể được sử dụng trực tuyến ở bất kì nơi nào. YayText có thể tạo ra phông chữ in đậm, in nghiêng, gạch chân và gạch ngang. Ngoài ra YayText còn có thể tạo ra hơn 60 kiểu phông chữ khác, bao gồm chữ ngược, chữ nhỏ, chữ gothic và bong bóng. Bạn có thể sử dụng phông chữ của YayText tại Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Các phông chữ này còn có thể được sử dụng trên mọi trang web hoặc ứng dụng, nơi không hỗ trợ tùy chọn tạo kiểu văn bản.

Sử dụng YayText hết sức đơn giản: . Bước 1:

Truy cập YayText.com.

Bước 2:

Gõ văn bản bạn muốn chỉnh sửa vào hộp “Văn bản của bạn".

Bước 3:

Sao chép kiểu chữ bạn muốn sử dụng. Bạn có thể nhấp vào nút sao chép bên cạnh văn bản bạn muốn sử dụng cho tiện.

Bước 4:

Vào ứng dụng hoặc trang web bạn muốn sử dụng văn bản đã chỉnh sửa và dán.

Đơn giản vậy thôi.