YayText

Văn bản unicode cực ngầu. Tương lai chính là bây giờ. ░▒▓ VΛPORWΛVΞ ▓▒░ [aesthetic]

Kiểu chữ vaporwave thường được dùng để mang lại cảm giác cũ kỹ, hoài niệm như phông chữ của các năm 80. như thế này. Phong cách này đặc biệt phổ biến trên SoundCloud. Nhờ được tạo ra từ unicode, bạn có thể sao chép và dán chúng lên Facebook, Twitter, YouTube, vân vân..

Văn bản của bạn
Chữ rộng
Vaporwave (Λ & Ξ replacement)
Vaporwave ( & replacement)
Vaporwave (Σ & replacement)

Xem trước: Chữ rộng Vaporwave (Λ & Ξ replacement) Vaporwave ( & replacement) Vaporwave (Σ & replacement)

See how these styles look on apps like Facebook, Twitter, SMS; and on Mac, Windows, iPhone and Android devices.

Chữ rộng top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Vaporwave (Λ & Ξ replacement) top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Vaporwave ( & replacement) top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie
Vaporwave (Σ & replacement) top
sms / android / message
sms / ios / message
sms / ios / notification
facebook / android / fb
facebook / ios / fb
facebook / osx / chrome
facebook / osx / firefox
facebook / osx / safari
facebook / win / chrome
facebook / win / firefox
facebook / win / ie
twitter / android / tw
twitter / ios / tw
twitter / osx / chrome
twitter / osx / firefox
twitter / osx / safari
twitter / win / chrome
twitter / win / firefox
twitter / win / ie